Vaša žiadosť na zrušenie odberu noviniek bude vybavená do 24 hodín.
Je možné, že deň po zrušení odberu noviniek, ešte dostane náš reklamný email.

Your application for unsubscription is processed within 24 hours.
You may receive our newsletter one day after the unsubscription.